ŠUNS PARDAVIMO SUTARTIS

Berno Zenenhundų veislynas “Pašilių saulė”, FCI Nr. - 11/13

 

_________________

data

 

_______Pašilių km., Užusalių sen., Jonavos raj.______

vieta

 

 

 

 

Ši sutartis sudaryta tarp Eugenijaus Domeikos (a.k.                              ), toliau vadinamo VEISĖJU ir

 

________________________________________________________,

 

toliau vadinamu PIRKĖJU.

 

 

I. ŠUNS APRAŠYMAS

 

1. VEISĖJAS sutinka parduoti, o PIRKĖJAS sutinka pirkti toliau aprašytąjį šunį:

 

Veislė: Berno Zenenhundas

 

Veislynas: Berno Zenenhundų veislynas „Pašilių saulė“, FCI Nr. - 11/13

 

Šuns vardas: _____________________________________

 

Gimimo data: ________________________________


Lytis: ______________________________________


Mikročipo numeris: ___________________________

 

LŠVK numeris: _______________________________

 

2. VEISĖJAS patvirtina, jog:

2.1 Šuo yra iš jo veislyno.

 

2.2 Šuo yra paskiepytas pagal amžių.

 

2.3 Šuo buvo apžiūrėtas LKMS (http://www.lkms-kinologija.lt/) specialistų. Vados apžiūros akto kopija pridedama prie sutarties. Esant veislės standartą pažeidžiančių defektų, jie atsispindėtų kilmės dokumente arba vados apžiūros akte. Jeigu pastarajame, prie perkamo šuniuko, pastabų nėra, vadinasi jis atitinka visus veislės standarto reikalavimus ir yra: teisingo kailio spalvinimo, dantų sąkandis geras, uodega tiesi, abu kiaušinėliai nusileidę (jeigu perkamas šuo – patinėlis).

 

2.4 Perdavimo PIRKĖJUI metu šuo yra geros psichinės ir fizinės būklės.

 

 

II. ATSISKAITYMAS


1. Šalys susitarė, jog šuniuko pirkimo kaina yra:

 

_______________________________________________________________

 


2. Jeigu, rezervuojant šuniuką, buvo sumokėtas avansas, kuris sudaro 30% visos šuniuko pirkimo kainos, išsivežant iš veislyno šuniuką yra sumokama likusi šuniuko kainos dalis.

 

3. Mokama grynaisiais pinigais arba banko pavedimu ne vėliau kaip iki šuns išsivežimo iš veislyno  datos.

 

4. Jeigu, rezervuojant šuniuką, buvo sumokėtas avansas, o PIRKĖJAS nusprendė šuniuko atsisakyti, avansas lieka VEISĖJUI.

 

 

III. VEISĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

 

1. VEISĖJAS įsipareigoja šuns perdavimo metu atiduoti PIRKĖJUI visus originalius perkamo šuniuko dokumentus:

1.1 kilmės dokumentą,

1.2 vakcinavimo pasą,

1.3 LKD šuns perdavimo sutartį,

1.4 ženklinimo elektronine tapatybės nustatymo priemone (ETNP) pažymą,

1.5 LKD specialistų patvirtintą vados apžiūros akto kopiją.

 

2. Jeigu per pirmąsias 48 valandas nuo parsivežimo namo, šuniukui yra reikalinga veterinaro pagalba, VEISĖJAS įsipareigoja apmokėti išlaidas pagal pateiktą veterinarijos įstaigos apmokėjimo kvitą iki 50 Eur.

 

3. VEISĖJAS įsipareigoja dalintis su PIRKĖJU savo patirtimi apie šuniuko priežiūrą,  maitinimą ir ugdymą, rekomenduoti tinkamus, savo paties patikrintus ir patikimus veterinarus Kauno mieste arba padėti susirasti kompetetingus specialistus kituose Lietuvos miestuose.

 

4. VEISĖJAS įsipareigoja bet kada priimti grąžinamą šuniuką atgal į veislyną, jeigu PIRKĖJAS nusprendžia jo atsisakyti:

4.1 Jeigu šuniukas yra grąžinamas per 14 dienų nuo įsigijimo datos, VEISĖJAS įsipareigoja grąžinti  PIRKĖJUI 85 (aštuoniasdešimt penkis) procentus sumokėtos šuniuko kainos.

4.2 Jeigu šuo yra grąžinamas virš 4 (ketverių) metų amžiaus, VEISĖJAS įsipareigoja priimti šunį, parvežtą į veislyną PIRKĖJO sąskaita, nemokamai, netaikydamas jokios piniginės nuobaudos.


5. VEISĖJAS patvirtina, jog šuo buvo paskiepytas ir apžiūrėtas profesionalaus veterinaro.

6. VEISĖJAS garantuoja skirtumo tarp sutarto pirkimo kainos ir PET gyvūno klasės (šuo nebus veisiamas) kainos (kuri yra _______ Eur) kompensavimą, jeigu:

6.1 iki 19 (devyniolikos) mėn. amžiaus, atlikus klubo ir sąnario displazijos tyrimus, aptikta sunki, pagal veislės standartą veisimui netinkama, klubo sąnario displazija - HD D, E, F arba sunki alkūnės displazija - ED II, III. Taip pat, jeigu aptikta akių liga ektropija, dėl kurios šuo turi būti registruojamas atitinkamame registre.

 

Displazijos tyrimus Lietuvoje pagal FCI reikalavimus atlieka LKD pripažinti veterinarijos gydytojai-ekspertai:

KAUNE - Juozas Kvalkauskas (Mob.: 869948733) ir Valdas Vaitkus (Evaldo Diržinausko veterinarinė tarnyba, Liepų g. 4, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav., LT-53335, Mob.: 8 698 89896, www.eveterinaras.lt) Čia atliekamas ir akių tyrimas.

VILNIUJE – Jakov Šengaut - Jakovo veterinarijos centras, Vilnius.

 

6.2 Jeigu PIRKĖJAS negauna leidimo veisti įsigyto šuns dėl įgimtų, paveldimų ligų ar defektų pasekmių ir tai buvo nustatyta iki 19 (devyniolikos) mėn. šuns amžiaus.

 

7. Jeigu šuo mirė arba, esant būtinybei, buvo užmigdytas iki 12 (dvylikos) mėnesių amžiaus ir skrodimo metu gautos išvados patvirtina, jog tai įvyko dėl genetinio defekto ar susirgimo, VEISĖJAS įsipareigoja per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos grąžinti PIRKĖJUI pusę šuniuko pirkimo kainos arba pasiūlyti išsirinkti šuniuką iš sekančios vados su 50 (penkiasdešimties) procentų nuolaida.

 


IV. VEISĖJO TEISĖ KONFISKUOTI ŠUNĮ, PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAS ATIDUOTI ŠUNĮ

 

1. VEISĖJAS turi teisę konfiskuoti, o PIRKĖJAS privalo grąžinti šunį tais atvejais, jeigu šunimi nesirūpina. Tai yra:

1.1 kai šuo badauja – sveria 30 (trisdešimt) procentų mažiau, nei jo amžiaus tos pačios veislės ir lyties šuo,

1.2 jei šuniui neskiriama pakankamai gyvenamojo ploto,

1.3 jeigu šuniui nėra laiku suteikiama reikiama veterinarinė pagalba, ko pasekoje šuo gali patirti nepataisomą žalą sveikatai ar net mirti. Pvz.: jeigu šuniukas viduriuoja arba vemia, yra vangus, liūdnas, stokoja apetito – dviejų dienų laikotarpyje būtina kreiptis į veterinarą.

 

2. VEISĖJAS turi teisę konfiskuoti, o PIRKĖJAS privalo grąžinti šunį tais atvejais, jeigu šunimi yra piktnaudžiaujama arba jis yra išnaudojamas, t. y., kai:

2.1 prieš šunį naudojamas fizinis smurtas,

2.2 prieš šunį naudojamas psichologinis smurtas,

2.3 šuo laikomas netinkamomis sąlygomis

(http://www.kinologija.lt/?page_id=640&lan=ltu , Žr.   „LKD šunų veisimo nuostatų priedai“),

2.4 vengiama skubiai suteikti tinkamą veterinarinę pagalbą, šuniui nesveikuojant ar sergant,

2.5 šuo naudojamas veisimui nesilaikant „LKD šunų veisimo nuostatų“ (http://www.kinologija.lt/?page_id=640&lan=ltu).

 

V. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

 

1. Po šuniuko perdavimo PIRKĖJAS įsipareigoja visapusiškai rūpintis savo augintiniu: tinkamai ir laiku šerti, girdyti, rūpintis jo sveikata, gyvenamąja vieta, higiena, kailio priežiūra. Reikalui esant nedelsiant suteikti veterinaro priežiūrą, laiku skiepyti. Tinkamai auklėti ir bendrauti su savo šunimi.

 

2. PIRKĖJAS pripažįsta, jog šuns perdavimo metu gavo iš VEISĖJO visus originalius perkamo šuniuko dokumentus, išvardintus šios sutarties punkte III.1

 

3. PIRKĖJAS patvirtina, jog pasiima iš „Pašilių saulės“ veislyno išoriškai sveiką ir geros psichinės būklės (linksmą) šuniuką.

 

4. PIRKĖJAS įsipareigoja paskiepyti šuniuką privalomais pagal amžių skiepais, savaitę prieš tai jį nukirminavęs, kai šuniukui sukanka 3 mėn.

 

5. PIRKĖJAS įsipareigoja perrašyti šuniuką savo vardu bet kurioje veterinarijos gydykloje ar VMVT skyriuje pateikęs iš VEISĖJO gautą ETNP pažymą (III.1.4). Kol tai nebus padaryta, valstybinėje duomenų bazėje šuo bus priskirtas veisėjui, jo vardu.

 

6. PIRKĖJAS prisiima atsakomybę už problemas ir išlaidas, kurias gali sukelti netinkama šuns priežiūra ar socializacija.

 

7. PIRKĖJAS pripažįsta žinąs, kad visada gali kreiptis konsultacijos apie šuniuko priežiūrą į VEISĖJĄ. Norint suteikti savo šuniui geriausią pagalbą negalavimo metu, PIRKĖJUI rekomenduojama kuo greičiau (per 1-3 dienas) kreiptis konsultacijos į VEISĖJĄ ir privaloma – į kvalifikuotą veterinarijos gydytoją.

 

8. Jeigu šuniui bus atlikti veislei privalomi klubų ir alkūnių sąnarių displazijos bei akių tyrimai, PIRKĖJAS įsipareigoja apie jų rezultatus pranešti VEISĖJUI, atsiųsdamas tyrimų išvadų kopijas el. p. adresu: info@pasiliusaule.eu

 

9. Jeigu šuo bus veisiamas, PIRKĖJAS įsipareigoja laikytis LKD reglamentuotų veisimo nuostatų (veisti šunis tik su dokumentais, laikantis amžiaus bei kergimo dažnumo apribojimų ir t.t. Žr. „LKD šunų veisimo nuostatai“ ir „LKD šunų veisimo nuostatų priedai“ (http://www.kinologija.lt/?page_id=640&lan=ltu)

 

10. Jeigu PIRKĖJAS nebegali ar nenori rūpintis šunimi, jis įsipareigoja pranešti apie tai VEISĖJUI, kad šis turėtų pirmenybės teisę išpirkti iš PIRKĖJO šunį už sutartą sumą, jeigu šuo yra iki 4 (ketverių) metų amžiaus arba priimti šunį atgal į veislyną nemokamai, jeigu šuo yra vyresnis.

 

11. PIRKĖJAS, be VEISĖJO sutikimo, negali šuns parduoti ar perleisti globai trečiajam asmeniui.

 

12. PIRKĖJAS įsipareigoja periodiškai informuoti VEISĖJĄ apie šuns būklę:

12.1 iki 6 (šešerių) mėnesių amžiaus kartą per mėnesį atsiųsdamas šuniuko nuotraukų, informuodamas apie jo svorį, ūgį, maitinimą, apetitą ir tuštinimąsi.

12.2 nuo 6 (šešerių) mėnesių amžiaus kartą per pusmetį atsiųsdamas šuniuko nuotraukų, informuodamas apie jo svorį, ūgį, maitinimą, apetitą ir tuštinimąsi.

 

13. Jeigu šuo yra sveikas, ir nereikia dažniau, PIRKĖJAS įsipareigoja 1 (vieną) kartą per metus lankytis pas veterinarą, kur šuo, privaloma tvarka, turi būti paskiepytas nuo pasiutligės bei nuo kitų ligų pagal veterinaro rekomendacijas. Prieš bet kurį skiepą šuniui turi būti suduoti vaistai nuo kirminų ir sulaukta atsakymo, kad šuo jų neturi. Šuo gali būti skiepijamas tik sveikas, linksmas bei normaliai besituštinantis (ne viduriuojantis, be žaizdų, skiepai neturi dubliuotis su antibijotikų vartojimu ir pan. Būtina konsultuotis su veterinaru esant bet kokiems nukrypimams nuo normalios fizinės ar psichinės sveikatos būklės).

 

14. Mirus šuniui, PIRKĖJAS įsipareigoja išbraukti jį iš valstybinio apskaitos registro. Tą padaryti galima bet kurioje veterinarijos klinikoje informavus apie tai administratorių arba VMVT skyriuose.

 


VI. KITOS SĄLYGOS


1. Šalys susitarė, kad visas išlaidas, susijusias su šuns transportavimu, apmoka PIRKĖJAS.

 

2. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, vienas iš kurių atitenka VEISĖJUI, o kitas – PIRKĖJUI.

 

 

VII. SUTARTIES PAKEITIMAI


Ši sutartis yra ne keičiama ir ne perleidžiama tretiesiems asmenims.

Pažeidus sutartį, abi pusės turi teisę kreiptis į LR Teismą įstatymų numatyta tvarka.

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI


VEISĖJAS:                                                  PIRKĖJAS:

EUGENIJUS DOMEIKA                                  

a.k.                                                           a.k.

A/s LT883500010001176126                         

Paparčių 1, Pašilių km.,                                       

Užusalių sen., Jonavos rajonas

Tel.: +370-670-94498, +370-698-31328         Tel.:

El. p.: info@pasiliusaule.eu

www.pasiliusaule.eu